Al 8700 kWh opgewekt! Onze installatie heeft tot 15 maart al 8700 kWh opgewekt. Dat is fors meer dan de laatste “meterstand”. Onze meter bleek niet goed te werken. Dat is nu opgelost. We zijn met Enexis bezig om de niet geregistreerde opbrengst alsnog op onze rekening te krijgen én mee te laten tellen voor de certificaathouders.
Laatste Certificaten verkocht! De laatste certificaten zijn verkocht. Daarmee is ons hele dak is nu “onder de pannen”. Zodra er meer duidelijkheid is over de Postcoderoosregeling 2.0 onderzoeken we de mogelijkheden voor een vervolgproject.
Zuinig zijn is zalig zijn! Dat waren de wijze woorden van Wim Kan in 1973 ten tijde van de oliecrisis. En die woorden zijn nog steeds van toepassing: als je warmte binnen kunt houden heb je minder stookkosten en houd je meer geld over voor leuke dingen. We hebben tot eind april een warmtebeeldcamera ter beschikking gekregen van de GREK (Groninger Energiekoepel). Daarmee breng je in beeld waar je huis veel warmte verliest en waar je dus aan de slag moet met isolatie. Aanmelden voor het gebruik van de warmtecamera kan tot 22 april. Mocht u belangstelling hebben voor een warmtescan van uw woning, meldt dat dan bij Dirk Siebering op penningmeester@kielsternergiecooperatie.nl. Voor leden van de KEC is dit gratis. NB: de capaciteit is beperkt. Uw aanmelding wordt in volgorde van binnenkomst behandeld.

Onderstaande thermische foto geeft de temperatuurverschillen weer van delen van je huis, zoals glas, gevel en dak. Dat geeft inzicht in waar het huis de meeste warmte verliest. Die informatie kan vervolgens gebruikt worden om gericht isolatiemaatregelen te treffen.

Het logisch vervolg op een warmtescan is het bespreken van de resultaten met een Energiecoach. Die kan u op weg helpen met een isolatieplan. We hebben Gerard Knol bereid gevonden om de opleiding tot Energiecoach . te volgen. Zodra er plaats is op de cursus, wordt hij opgeleid en kan hij u ondersteunen met het maken van een isolatieplan. Om heel Kiel-Windeweer te isoleren hebben we wel wat meer Energiecoaches nodig. Dus lijkt u dat ook wat? Stuur een mailtje aan info@kielsterenergiecooperatie.nl en wij nemen contact met u op voor een oriënterend gesprek.

De communicatie cie.