Op 13 december j.l. organiseerde de KEC de thema-avond “investeren in Kielster Energie”. Een aantal van u heeft op deze avond aangegeven deel te willen nemen in de werkgroep voor een tweede energieproject in Kiel-Windeweer en omgeving. Enkelen van u waren verhinderd op deze avond, maar hebben ook belangstelling getoond.

Graag nodigt de KEC u uit voor de start van de werkgroep. Deze uitnodiging geldt voor de mensen die zich hebben opgegeven voor de werkgroep, daarnaast voor degenen die alsnog mee willen doen of geïnformeerd willen blijven. Ook als u vooral geïnteresseerd bent in de mogelijkheden om te investeren in een energieproject bent u van harte uitgenodigd.

Doel van het project:
Dit project beoogt om in (de omgeving van) Kiel-Windeweer een tweede energieproject van de Kielster EnergieCoöperatie te realiseren. Kernwoord daarbij is lokaal: denk bijvoorbeeld aan opwekking van energie door een zonnepaneleninstallatie en/of een energieopslag waarin overdag elektriciteit kan worden opgeslagen om die ’s nachts te gebruiken. Door lokaal op te wekken én te gebruiken kunnen Kielster huishoudens én bedrijven meer met elektriciteit gaan doen zonder het toch al overbelaste elektriciteitsnet nog verder te belasten.

Ondersteuning, continuïteit en middelen.
De KEC beschikt over kennis en ervaring uit haar eerste project. Als coöperatie is biedt zij een “platform” voor het opzetten van meerjarige collectieve projecten. Daarnaast beschikt de KEC over goede contacten in de wereld van de collectieve energieopwekking waardoor een schat aan informatie beschikbaar is. We maken rendement op investeringen in groene energie en we hebben ervaring met de kansen en risico’s.
Naast de investeringsmogelijkheid voor bewoners zijn ook subsidies en gunstige leningen beschikbaar voor de realisatie van energieprojecten.

Waar en wanneer:
Dinsdag 7 februari vanaf 19:30 in de Albrondaschool.
We starten dan met een korte introductie om aansluitend met de werkgroep aan de slag te gaan en vervolgafspraken te maken.
Graag opgeven aan secretaris@kielsterenergiecooperatie.nl zodat we weten wie er komen en wie eventueel verhinderd is. Wij zorgen voor koffie en thee!

Met vriendelijke groet,
Kielster Energiecoöperatie,
Roelf de Haan
Voorzitter