We schrijven dit artikel omdat er op gemeentelijk niveau ontwikkelingen zijn over de energietransitie en omdat er ook vanuit KEC nieuws te melden is. Bovendien: VPBK en KEC trekken samen op waar het gaat om de ontwikkelingen ten aanzien van duurzaamheid in ons dorp.
Duidelijk is dat op dit moment op veel fronten wordt gewerkt aan verduurzaming, ook in Midden-Groningen, ook in Kiel-Windeweer.
We noemen om te beginnen enkele punten uit Nieuwsbrief Duurzaamheid van de gemeente Midden-Groningen. U kunt zich overigens abonneren op deze nieuwsbrief via deze link. (Duurzaamheid en Energie)

1. Net als alle gemeenten in Nederland werkt onze gemeente aan plannen om het wonen aardgasvrij te maken, de zogenaamde Transitievisie Warmte. Dat wordt gedaan met zoveel mogelijk betrokkenen zoals woningbouwverenigingen, Enexis, energiecoöperaties, huurdersverenigingen en bewonersorganisaties. VPBK/KEC is onlangs ook gevraagd hier een rol in te vervullen en mee te denken. In november a.s. worden plannen vanuit onze gemeente aan de Raad voorgelegd. Belangrijk is dat deze plannen haalbaar en betaalbaar zijn! Voor meer informatie klik op
deze link (Transitievisie Warmte)

2. Op 3 juni heeft de gemeenteraad de RES 1.0 Groningen vastgesteld. In Groningen werken provincie, gemeenten, waterschappen, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven samen aan de Regionale Energiestrategie (RES). Die beschrijft hoe we duurzame energie kunnen opwekken op land om de CO2 uitstoot te verminderen. Midden-Groningen draagt daaraan bij met de ambitie die is neergelegd in de eerder vastgestelde visie op zonneparken.
Meer informatie kunt u vinden op de website van RES:
klik op deze link

3. Op 10 september 2019 is de Duurzaamheidsvisie van de gemeente Midden-Groningen vastgesteld. Onlangs is in een evaluatie de balans opgemaakt en de uitkomsten zijn vastgelegd in de raadsbrief “Stand van zaken Duurzaamheidsbeleid 2021”. Geïnteresseerd? Het stuk is te vinden via
deze link.

4. De gemeente wil energiebesparing in huis gemakkelijker maken. Daarom start het Regionaal Energieloket en BEVO isolaties een isolatieactie voor dak, muur en spouw. Uitgangspunt is dat het onafhankelijke Energieloket en een ervaren bedrijf met voordelige, kwalitatief hoogwaardige aanbiedingen komen met oog voor maatwerk. Er wordt een online informatieavond georganiseerd waarvoor huiseigenaren een uitnodiging ontvangen.
Overigens gaat KEC ook energiecoaches opleiden. U kunt, zodra ze zijn opgeleid, een beroep op hen doen. Met behulp van onder andere een warmtecamera kan in elke woning bekeken worden welke verbeterpunten er zijn ten aanzien van isolatie. We komen hierop terug in een volgende Koerier.

5. Het Regionaal Energieloket organiseert online informatieavonden over het verduurzamen van woningen.
– Dinsdag 2 november van 19.30 tot 20.30: Alles wat je moet weten over isolatie en ventilatie.
– Dinsdag 30 november van 19.30-20.30: Ik wil nu al van aardgas af, hoe doe ik dat? Alles over de warmtepomp.
U kunt zich aanmelden via de website van het Regionaal Energieloket, klik daarvoor hier.

6. KEC is in overleg met de gemeente over de leges die huiseigenaren in een beschermd dorpsgezicht moeten betalen voor een vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen. Buiten een beschermd dorpsgezicht hoeft hiervoor geen vergunning te worden aangevraagd. De KEC zou graag willen zien dat zo’n vergunning vrij van leges wordt verstrekt. De gemeente onderzoekt of deze vrijstelling mogelijk is.

7. Wat betreft de deelauto’s is er ook nieuws. Een leverancier heeft aangeboden een elektrische deelauto enkele dagen op proef uit te lenen. Zo kunnen geïnteresseerde Kielsters een testrit maken en zelf ervaren hoe het is elektrisch te rijden. We zoeken nog naar het juiste moment hiervoor. Verder is de gemeente gevraagd of er subsidiemogelijkheden zijn voor deelauto’s en of er een laadpaal geplaatst kan worden. Als u interesse hebt kunt u zich vrijblijvend aanmelden via de secretaris van de KEC, secretaris@kielsterenergiecooperatie.nl
Voor meer informatie over deelauto’s kunt u bellen met Bart Dijk, 0629101683.
Dit was het voor nu. Via de Koerier, de website van KEC en facebook houden we u op de hoogte van verdere plannen en ontwikkelingen