Op 6 augustus 2020 is de Kielster EnergieCooperatie (KEC) opgericht.
Het bestuur wordt gevormd door Roelf de Haan, voorzitter, Maritha Olbers, penningmeester en Peter Gerrits, secretaris.
Vanuit de coöperatie zijn een aantal werkgroepen actief met ondersteunende activiteiten.

Update: inmiddels heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Dirk Siebering heeft de taken van Maritha Olbers als penningmeester overgenomen.